Uitkeringen & Sociale zekerheid

door Elisa

Uitkeringen & Sociale zekerheid

Iedere MS patiënt is uniek. Velen kunnen na de diagnose nog ruime tijd volledig blijven werken, anderen nog maar gedeeltelijk, maar ook volledige arbeidsongeschiktheid is na verloop van tijd toch iets wat bij de mogelijke scenario’s gaat horen. En nee, dat is voor niemand leuk. Natuurlijk wil je het allerliefst gewoon blijven werken en op dat vlak ook deel uit blijven maken van de maatschappij. Naast de overvloed aan informatie over medicaties komt dan nu een hoop informatie op je af wat werk gerelateerd is. Je krijgt bijvoorbeeld met het UWV te maken.

Maar geen paniek, in geval van volledig afkeuren blijven er nog steeds mogelijkheden. Een willekeurig voorbeeld is bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen, of in geval van moeders met MS is er misschien een mogelijkheid om hulpmoeder te worden op school.

 

De belangrijkste tip die ik in ieder geval kan meegeven:

MS klachten nemen vaak geleidelijk toe en met name vermoeidheid kan er voor zorgen dat je liever minder gaat werken. Nooit uit eigen beweging minder uren gaan werken! Een betere optie is om je ziek te melden en (afhankelijk van je situatie) in afspraak met de bedrijfsarts weer langzaam op te bouwen tot het aantal uren dat wél haalbaar is. Wanneer meer werken echt niet mogelijk is zal er na verloop van tijd automatisch een traject gestart worden om gedeeltelijk afgekeurd te worden.

Mocht je nu minder gaan werken, en na verloop van tijd blijken dat de uren die nu nog over zijn ook niet haalbaar zijn, dan kom je uiteindelijk natuurlijk een keer ziekgemeld thuis te zitten. Mocht het nu voordoen dat je volledig afgekeurd gaat worden, dan is de hoogte van je uitkering gebaseerd op de hoogte van het loon in het jaar voordat je ziekgemeld werd. Vanzelfsprekend is dit een stuk lager wanneer je vrijwillig minder uren bent gaan werken.

 

Kortom

Wanneer het werken te zwaar wordt is het beter om ziek te melden en samen met de bedrijfsarts en het UWV de mogelijkheden te bekijken in plaats van steeds minder uren te gaan werken. Reëel gezien wordt MS over de jaren heen alleen maar erger. Het is belangrijk om je toekomst tot je pensioen daarop goed in te richten.

 

Nuttige links met betrekking tot Uitkeringen & Sociale zekerheid: