Disclaimer

door MamaMS

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.mamametms.nl en de bijbehorende social media kanalen.

 

Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

 

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid, video en social media kanalen, rust een intellectueel eigendomsrecht. Stichting Mama met MS is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld.

Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen.

 

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

 

Reclame en Sponsoring

Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze content hebben wij geen gratis producten ontvangen, wel maken we kans op een vergoeding (affiliate links).

Deze content is te herkennen aan een van de volgende zinssneden of woorden:

  • benoemen van een affiliate link
  • Deze blogpost is tot stand gekomen in samenwerking met
  • Deze producten heb ik gekregen van
  • Ik mocht deze producten reviewen van

 

Cookie beleid

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door de cookies te accepteren en verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Deze cookies zijn nodig om embedde content te kunnen tonen en kunnen cookies betreffen die door derden (social media en door hen gebruikte diensten) voor advertentiedoeleinden worden gebruikt. Kies je ervoor de cookies te weigeren dan schakel je daarmee ook alle content uit die van derde partijen komt, zoals embedde filmpjes, tweets en andere social media content.

 

Notice and take down

Treft u onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
  • Uw naam en contactgegevens

Indien de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 48 uur na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met u op voor meer informatie.

 

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van uw bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Allen prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

 

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

 

Contact

Deze website is van Stichting Mama met MS, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70893780.

Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@mamametms.nl.